Zarys etyki fundamentalnej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka podejmuje problematykę tradycyjnie rozpatrywaną w ramach etyki ogólnej. Jako punkt wyjścia namysłu nad moralnością proponuje doświadczenie odpowiedzialności w spotkaniu z drugim człowiekiem. Opis fenomenologiczny tego doświadczenia, fundamentalnego dla etyki filozoficznej,...

Cena: 36,75
Dostępność: dostępny do tygodnia