Wybrane metody i paradygmaty badawcze w psychologii

Nauki humanistyczne

Informacje

WstępPrzedstawiony w tej książce zbiór prac dedykowany jest Profesorowi Tytusowi Sosnowskiemu z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z okazji Jubileuszu 70-lecia Jego urodzin. Powstanie tej monografii wynikało z potrzeby wyrażenia uznania dla osiągnięć naukowych i...

Cena: 38,22
Dostępność: dostępny od ręki