Współpraca jednostek Samorządu Terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

E-książki

Informacje

W pracy zaprezentowano poszczególne formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi przewidziane w ustawie o działalności pożytku publicznego, w tym: zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych, konsultowanie z organizacjami pozarządowymi...

Cena: 48,97 50,89 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie