Lectio Divina 4 Do Ewangelii Św Łukasza 1

Religia i religioznawstwo

Informacje

Autor komentuje następujące fragmenty Ewangelii według św. Łukasza: uczniowie z Emaus (Łk 24,13-35), zwiastowanie (Łk 1,26-38), wskrzeszenie syna wdowy z Nain (Łk 7,11-17), jawnogrzesznica (Łk 7,36-50), przypowieść o dobrym samarytaninie (Łk 10,25-37), Marta i Maria (Łk 10,38-42),...

Cena: 10,87
Dostępność: dostępny od ręki