Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

E-książki

Informacje

smaki boom

Stan prawny na: 8.06.2010 r. W 2006 r. ukazało się pierwsze wydanie komentarza do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, które smaki boom spotkało się z zainteresowaniem nauki i praktyki, o czym świadczą liczne odwołania do zawartych tam tez w publikacjach innych autorów. Obecne...

Cena: 104,58 108,68 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie