Channeling. Przesłanie dla ciebie i całej ludz...

Psychologia

Słowo channell w języku angielskim oznacza "kanał". Channelling jest więc sztuką polegająca na tym, że człowiek dobrowolnie staje się przekazicielem, kanałem przepływu dla informacji napływających z wyższych poziomów wszechświata. Informacje przychodzą w postaci impulsów...

Gazeta Wyborcza - Częstochowa 255/2010, Tygodnik Faktycznie 24/2016, Ojcze nasz, Edukacja i terapia przez sztukę. Arteterapia w świ, Służba cywilna po nowelizacji, Gazeta Wyborcza - Opole 299/2008, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Bajeczki babuni. Podsłuchana rozmowa, My Little Pony Rainbow Dash zawieszka, Sieci współpracy i samokształcenia, Odkrywam siebie i świat Ja i moja szkoła 3 Wycinanki część 1, Świadome śnienie, Trzynastka Dodatkowe wynagrodzenie roczne, Gazeta Wyborcza - Szczecin 280/2016, Pakiet, Świnka Peppa. Wesołe kolorowanki + farbki, Komentarz historyczno kulturowy do Starego Testmentu, Auto Świat 4/2014, Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Ameryki Łacińskiej, Terror ekożelków
Spis treści